Za totalitní minulosti jsme byli my Češi odkázaní v otázkách dodávek elektřiny pouze na jediného, státního monopolního dodavatele elektrické energie. Alternativy k tomuto tehdy nebyly k sehnání, a ani o ně nikdo nestál, protože byla elektřina od státu levná. Byť draze vykoupená plundrováním přírodních zdrojů a devastací životního prostředí.

Později jsme si už mohli dodavatele vybírat, a také jsme si vybírali. Někdy jsme si polepšili, někdy pohoršili. Tu dobu si zřejmě ještě pamatujete a popisování toho, proč tomu tak bylo, by bylo jenom nošením dříví do lesa.

montáž panelů

A dnes? Dnes si také můžeme vybrat dodavatele elektrické energie z více velkých dodavatelů, kteří se nám nabízejí. Ale když na to přijde, vůbec si z nich vybírat nemusíme. Můžeme se rozhodnout, že nevsadíme na žádnou energetickou firmu. A přesto nemusíme elektřinu postrádat. Všichni už dnes totiž víme, že si můžeme vyrábět elektrický proud i sami. Můžeme si pořídit solární zařízení a tím se samozásobovat k naší naprosté spokojenosti.

solární panely

Sehnat solární elektrárny už dnes není ani trochu složité, dokonce si můžeme vybírat i z více dodavatelů, kteří nám je prodají i nainstalují. A stane-li se tak, nejsme více odkázaní na situaci na trhu s energiemi, na výkyvy a růst cen elektřiny. Protože nám pak vyrábí elektřinu slunce, které je bezplatným zdrojem, a sami sobě přece nebudeme nic účtovat.

Fotovoltaická zařízení nás tedy mohou zásobovat elektřinou, a s pomocí baterie fotovoltaika funguje i tehdy, když nám zrovna slunce nesvítí. A tuto možnost můžeme využívat nejen proto, abychom na elektrickém proudu ušetřili, ale také proto, že jde o ekologický zdroj energie, kterým si šetříme i přírodu. Kterou máme jen jedinou, a proto je její zachování nezbytným úkolem nás všech. A proto je fotovoltaika skvělou volbou moderních a pokrokových lidí.