Mít dÄ›ti je velká radost, ale zároveň i starost. Maminka porodí dítÄ› a je to velice nároÄnéy protože miminko je malé a potÅ™ebuje tu naÅ¡i útÄ›chu, tu naÅ¡i péÄi, a hlavnÄ› každodenní péÄi. DítÄ› se samo neobstará a vÅ¡echno usíme za miminko dÄ›lat. Miminko je opravdu velmi nároÄné, protože se budí, může mít bolení bÅ™icha a my jsme od toho, abychom miminku pomohli. NÄ›kdo si říká že mít dítÄ› není vůbec nároÄné, ale kolikrát si ÄlovÄ›k neuvÄ›domuje to, jak ty maminky to s tÄ›mi dÄ›tmi mají opravdu nároÄné. NÄ›kdo si myslí že maminka vůbec nic nedÄ›lá, a že ona stojí nÄ›kde na hÅ™iÅ¡Å¥u a jenom kouká do mobilu a nestará se o dítÄ›, tak to ale vůbec není.
 
Děti
 
SamozÅ™ejmÄ› Maminka má každodenní starostlivou péÄi o dítÄ›, o které se musí prostÄ› starat a nikdo jiný to za ní neudÄ›lá. BabiÄky tÅ™eba nemají zrovna Äas, nemůžou zrovna pomoci té mamince, aby pohlídali miminko. ProstÄ› maminky jsou na ty dÄ›ti kolikrát úplnÄ› sami a nikdo jim zrovna v tu chvíli nepomůže. A když nÄ›kdo vidí maminku nÄ›kde na hÅ™iÅ¡ti s telefonem v ruce, tak je to naprosto normální, protože i maminka s dítÄ›tem má nárok na to, aby se podívala do telefonu, aby si vyřídila svoje osobní vÄ›ci. Může si klidnÄ› zavolat i s kamarádkou, protože nikdy není na tom nic Å¡patného. Lidé samozÅ™ejmÄ› maminky s dÄ›tmi hnedka odsuzují, že ta maminka se nestará a nic nedÄ›lá, ale tak to vůbec není, protože opravdu starat se 24 hodin dennÄ› o to dítÄ› a peÄovat o nÄ›j je opravdu velice nároÄné.
 
Mobil
 
Kolikrát si to ti lidi ani prostÄ› neuvÄ›domují jaké to je se starat o ty dÄ›ti. Já osobnÄ› kolikrát, když nÄ›kam jdu, tak vidím, jak ty maminky s tÄ›mi dÄ›tmi jsou opravdu unavené. Vidím tÅ™eba že nemají umyté vlasy, nejsou nÄ›jak nalíÄené a upravené, prostÄ› to mají nároÄné a natož maminka, která má tÅ™eba místo jednoho dítÄ›te, tak tÅ™eba dvÄ›, tÅ™i dÄ›ti a to už je mnohem víc nároÄné, protože hlídat tÅ™i dÄ›ti to je opravdu vÄ›tší zodpovÄ›dnost, než opravdu se starat tÅ™eba jenom o to jedno dítÄ›. Proto nikdy neodsuzujte maminky s dÄ›tmi, protože nikdy nevíte co ta maminka si prožívá, a jak je to pro ní nároÄné. UrÄitÄ› nemůžeme kÅ™ivdit maminkám, které se starají na mateÅ™ské, rodiÄovské dovolené 24 hodin dennÄ› o dítÄ›.