Pokud dÄ›ti nÄ›co nechtÄ›jí, rozhodnÄ› byste je nemÄ›li nutit. Najde se spousta rodiÄů, kteří své dÄ›ti nutí do Äinností, které dítÄ› dÄ›lat nechce a poté se diví, že jejich dítÄ› breÄí a kÅ™iÄí. MÄ›li byste se nad tím zamyslet, protože jistÄ› ani vám by nebylo příjemné, pokud by vás nÄ›kdo nutil do Äinností, které vám rozhodnÄ› nejsou příjemné, a jeÅ¡tÄ› po vás kÅ™iÄel. Když dítÄ› nÄ›co nechce, opravdu jej nenuÅ¥te. Vyhnete se tak kÅ™iku, který rozhodnÄ› nebývá příjemný. Jsou dÄ›ti, které nemají problém s jakoukoliv Äinností, ale jsou i takové, které ano. UrÄitÄ› je rozdíl mezi Äinností a Äinností.

ruce dětí

Příkladnou Äinností může být úklid hraÄek. Je jasné, že je potÅ™eba dítÄ› nauÄit, aby si po sobÄ› uklízelo, a to už jen kvůli tomu, že jakmile nastoupí do Å¡kolky, bude potÅ™eba, aby dítÄ› nÄ›co takového umÄ›lo, ale tím, že budete po dítÄ›ti kÅ™iÄet, ho uklízení hraÄek nikdy nenauÄíte. Víte, jak můžete nÄ›co takového dítÄ› nauÄit? Tak, že s ním budete párkrát hraÄky uklízet a ukážete mu, jak se nÄ›co takového dÄ›lá. Uvidíte, že po Äase to dítÄ› pochopí a nebude mít problém si po sobÄ› uklízet. NÄ›které dÄ›ti jsou natolik Å¡ikovné, že jim to staÄí ukázat pouze jednou a už budou vÄ›dÄ›t. RozhodnÄ› je dobré vyhnout se kÅ™iku po dítÄ›ti, protože jediné, s Äím se setkáte, je plÃ¡Ä daného dítÄ›te, a to urÄitÄ› není vaÅ¡im cílem.

dvě děti

Další Äinností může být oblékání. DítÄ› je potÅ™eba nÄ›co takového uÄit pomalu, a nikoliv po nÄ›m kÅ™iÄet, že nemá zdržovat a oblékat se rychleji. I nÄ›co takového může způsobit, že se vaÅ¡e dítÄ› tak akorát rozbreÄí a nic víc z toho nebude. Je potÅ™eba si uvÄ›domit, že na dítÄ› je potÅ™eba pomalu. Je potÅ™eba mu vÅ¡echno ukázat, aby se urÄitým Äinnostem nauÄilo a aby vÄ›dÄ›lo, jak na dané Äinnosti. Spoustu dÄ›tí je velmi Å¡ikovných a jsou schopny urÄité vÄ›ci pochopit rychle. KÅ™ikem po daném dítÄ›ti ale niÄeho nedocílíte. Změňte svůj přístup k dítÄ›ti. Uvidíte, že vÅ¡echno půjde mnohem lépe.