Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› má poÄítaÄ už úplnÄ› skoro každý. SamozÅ™ejmÄ›, že na tom není nic Å¡patného, kdyby tÅ™eba nÄ›kdo doma poÄítaÄ nemÄ›l, záleží to opravdu na každém z nás, jak si zařídíme své bydlení, svou domácnost a nebo svoje místnosti. TÅ™eba vůbec nikdo k životu nepotÅ™ebuje zmínÄ›ný poÄítaÄ já se tomu nedivím. Protože je toho opravdu hodnÄ›, jenomže na druhou stranu zase jsou taková zamÄ›stnání a takové situace, kdy jednoduÅ¡e ÄlovÄ›k ten poÄítaÄ potÅ™ebuje, jednoduÅ¡e se bez toho ÄlovÄ›k neobejde. Já uznávám, že je to v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› složité, když nebudete mít doma poÄítaÄ, tak je v poslední dobÄ› jsou takové diskuze, kdy vůbec dÄ›ti nebo dospívající mají mít doma poÄítaÄ.

PoÄítaÄe jsou velice oblíbené.

Od kolikati let je vhodné dÄ›tem pořídit poÄítaÄ? Abych se vám pÅ™iznala, tak já tuto metodu vůbec neuznávám. Já jednoduÅ¡e, když už dítÄ› bude chtít mít poÄítaÄ, tak mu ho jednoduÅ¡e pořídím. Syn mÄ›l svůj první poÄítaÄ v pÄ›ti letech. Byl to můj starý notebook, který jsem mu dala, když jsem si poÅ™izovala potom úplnÄ› nový notebook. Protože já pracuji doma online na home office, takže jsem potÅ™ebovala být opravdu skvÄ›lý a kvalitní poÄítaÄ. A protože jsem mÄ›la potom starý doma notebook, tak jsem ho dala synovi na. Uznávám, že můj syn je opravdu hodnÄ› Å¡ikovný.

I partner pracuje na home office.

BÄ›hem asi týdne se nauÄil stříhat videa a také fotit a nebo také se zaregistrovat, tÅ™eba na youtube kanál, kam toÄí videa. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem mu s tím pomohla a tady jde vidÄ›t, že i malé dÄ›ti jsou velice Å¡ikovné. Já si myslím, že až syn půjde do první třídy, že snad bude IT master. A můj syn, kterému je nyní už pÄ›t a půl roku, tak říká, že v dospÄ›losti by chtÄ›l být IT master. Ani jsem nevÄ›dÄ›la, že tohle slovo bude znát, jenomže on tohle zná. Když se tÅ™eba uÄí nové metody na poÄítaÄi. Tak se kouká na youtubku na tom vÅ¡em, jak postupovat, aby byl potom Å¡ikovný. Já proti tomuhle nic nemám. DneÅ¡ní IT mástÅ™i opravdu hodnÄ› penÄ›z a myslím si, že s touto Å¡kolou by se absolutnÄ› syn nikde ve svÄ›tÄ› neztratil.