Bez poÄítaÄe by dnes nedal už nikdo ani ránu, tedy alespoň já. A vlastnÄ› zbytek mé rodiny. Kolikrát jsem ale slýchala, že mnoho lidí také hlavnÄ› nadává na to, že prý dneÅ¡ní generace, hlavnÄ› ta mladá generace, je na poÄítaÄích a další technice a elektronice opravdu hodnÄ› závislá.

I můj papouÅ¡ek má rád poÄítaÄ.

Myslíte si, že tohle má nÄ›co spoleÄného s tím, že je vyvinutá doba technicky? Vyvinutá doba tÅ™eba lépe, než když byla pÅ™ed deseti lety. Ano, sice dám za pravdu, že v posledních letech se technika vyvíjí opravdu hodnÄ› rychle. Že je opravdu velká vymoženost, velké technické vynálezy anebo elektrotechnika. Jenomže mÄ› tohle vůbec nevadí. MnÄ› nevadí, že jsem na poÄítaÄi každý den, já vlastnÄ› na poÄítaÄi studuji, také tam mám práci a také tam hraji online hry. V poslední době jsou velice oblíbené online hry, navíc také online seznamky. Také jsem se snažila vyvinout s kamarádkou jednu webovou aplikaci, kde bude seznamování online. Bohužel se nám to ale nÄ›jak nepodaÅ™ilo.

PoÄítaÄe jsou velice moderní.

Spíše si myslím, že nám nápad nÄ›kdo odcizil, protože potom asi za dva roky na to vzniklo nÄ›co podobného a bylo to opravdu téměř totožné jako to, co jsem chtÄ›la navrhnout já s kamarádkou. Ale bohužel tohle je naÅ¡e chyba. MÄ›ly jsme si to tÅ™eba patentovat a nebo nÄ›kde registrovat, že tohle je náš nápad. Tohle už ale nikdo nezařídí, tak jak bychom chtÄ›ly. Je nám to ale jedno. Kdybych se mÄ›la jeÅ¡tÄ› zmínit k poÄítaÄům, tak myslíte si, že tÅ™eba Å¡estileté dítÄ› by nemÄ›lo mít poÄítaÄ? Já si myslím, že tohle je blbost, stejnÄ› v první nebo ve druhé třídÄ› už budou užívat také techniku a elektrotechniku, tak nevím, proÄ by tÅ™eba malé Å¡estileté nebo sedmileté dítÄ› nemohlo mít také doma poÄítaÄ a hrát tÅ™eba nÄ›jaké hry. Navíc si myslím, že když dítÄ› bude od útlého vÄ›ku používat poÄítaÄ nebo mobil, tak se to vyplatí. Bude mít znalosti už do budoucna. A na tom není nic na Å¡kodu. Nebo ano?